Cầu nâng hai trụ có cổng hoạt động thủy lực QJY230D