Tủ sấy mẫu sơn PD301

7.500.000

Dùng sấy các mẫu sơn

Giá thiết bị đồng sơn  | Nơi bán các thiết bị đồng sơn giá tốt

Xem thêm các loại thiết bị đồng sơn khác tại đây!