Hệ Thống Rửa Kính Nhà Cao Tầng

Tay Inox gắn trần cho rửa xe DDP

48.800.000

Hệ Thống Rửa Kính Nhà Cao Tầng

Tay Inox gắn trần cho rửa xe DKP loại 1,45m 

22.500.000

Hệ Thống Rửa Kính Nhà Cao Tầng

Tay Inox gắn trần cho rửa xe DKP loại dài 2,05m

25.863.000

Hệ Thống Rửa Kính Nhà Cao Tầng

Thiết bị làm sạch mái nhà DR-520

45.200.000